slowinscy-praca

  ECOSOL

 

•  Charakterystyka

System solarny EcoSol jest produktem o niespotykanych dotychczas właściwościach. Firma Słowińscy oferuje zestaw wyrobów składający się okna, okiennic i parapetu zewnętrznego wyposażony w panele fotowoltaiczne.

EcoSol to nie tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi, jak ma miejsce w przypadku klasycznych okien, okiennic i parapetów. Zainstalowanie systemu EkoSol pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na zewnętrznych powierzchniach składowych elementów systemu.

Podstawą systemu EkoSol jest okno PVC-aluminiowe Aluplast Ideal 7000 z dwukomorowym wkładem szybowym o Ug= 0,5 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego wynosi Uw= 0,9 W/m2K.

© SŁOWIŃSCY SP.J