Ideal 4000 Block NL

 

•  Charakterystyka

System profili PCVC oparty o rozwiązania techniczne Ideal 4000
i przeznaczony na specyficzny rynek holenderski. Głębokość
zabudowy ramy wynosi 120 mm, a skrzydła 70 mm. System
z uszczelnieniem zewnętrznym. Zapewnia dobrą izolacyjność
termiczną i akustyczną. System dostępny w wersji niezlicowanej
i półzlicowanej.

Profile posiadają niezbędne dopuszczenia i certyfikaty COMO.

•  Przykłady realizacji

 

© SŁOWIŃSCY SP.J